Isolerad flexibel fjärrvärmekulvert, koppar, stål, pex, alupex Energioptimering 3E| OM
Adress:
EnergiOptimering 3E AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga
Telefon:
0046 586 204 200
Mail:
Info@eoab.se
Hemsida:
www.eoab.se
ENERGIOPTIMERING 3E tillverkar flexibel isolerad kulvert med mediarör av koppar, Alupex, Pex eller Stål för distribution av fjärrvärme, tappvatten eller kylvätska.

Våra produkter har en av marknadens bästa isoleringsegenskaper och flexibilitet både när det gäller montage samt kombinationsmöjligheterna på både mediarör och mantelstorlek/isoleringsserie.

För produktionen har vi byggt upp en toppmodern anläggning i Karlskoga där vi förutom rör tillverkar kopplingssystem och lagerhåller komplett skarvsystem för mantelskarvning - Muffar
I en värld där det sker drastiska förändringar i klimatet, är vi alla tvingade att fundera över på vilket vis vi lever och arbetar. Vi ska alla medverka till att bevara naturens resurser och reducera miljöpåverkan genom till exempel att minska utsläppen av koldioxid.

Vi levererar den teknologi som gör att DU kan göra skillnad!

Energioptimering 3E arbetar efter en filosofi där vi skall designa och producera förisolerade rörsystem, som är ytterst effektiva med hänsyn till att transportera värmeenergi med ett mycket begränsat energiläckage. I tillägg till systemens förbättrade egenskaper, arbetar vi för att begränsa resursförbrukningen både under framställningen samt vid installation av rörsystem. Vi änvänder frasen 3E, vilket pekar på de tre huvudmål verksamheten har:

ENERGY OPTIMIZATION - ENVIROMENT - ECONOMY    

Reduktionen av värmeförluster täcker in samtliga tre målsättningar. Detta är vårt huvudmål! Därutöver reducerar vi förluster i både produktionen och distributionssystemet. Vi framställer systemen så att minimum av montagearbete och schaktarbete krävs under installationen. Vi optimerar systemets geometri så att vi utnyttjar materialet på bästa sätt. Varje system är anpassat efter brukaren, så att det är optimerat till de driftsförhållanden och den lokala geografin samt övriga aspekter som föreligger.

Vid vår fabrik i Karlskoga tillverkar vi följande:

Flexibla rörsystem - 3E  

Mediarör i koppar från 15-28 mm, PEX från 16-110, AluPEX från 16-32 mm och stålrör DN20-28,
med komplett program av delar - skarvar till media- och mantelrör, böjar, ventiler, tätningar och verktyg.