Isolerad flexibel fjärrvärmekulvert, koppar, stål, pex, alupex Energioptimering 3E| Kvalitet, policy och målsättningar
Adress:
EnergiOptimering 3E AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga
Telefon:
0046 586 204 200
Mail:
Info@eoab.se
Hemsida:
www.eoab.se

Energioptimering 3E AB, producerar flexibla förisolerade rörsystem för distribution av fjärrvärme, tappvatten eller kylvätska. Våra produkter har marknadens absolut bästa isoleringsegenskaper och flexibilitet både när det gäller montage samt kombinationsmöjligheterna på både medierör och mantelstorlek/isoleringsserie.

För produktionen har vi byggt upp en toppmodern anläggning i Karlskoga där vi förutom rör tillverkar kopplingssystem och lagerhåller komplett skarvsystem för mantelskarvning - Muffar.

Se presentationsfilm från Elmia-mässan:

http://www.youtube.com/watch?v=fz98VmLdgr0

Kvalitetspolicy och Målsättningar

EnergiOptimering 3E AB skall:

På bästa sätt tillgodose kunders krav och förväntningar på produkter och tjänster
Sträva mot nollfel
Ständigt utveckla kundförtroendet
Säkerställa kvalitetsnivån med kvalitetssystemet baserat på ISO 9001

Detta uppnås genom ständiga förbättringar inom alla områden av verksamheten.

För att ständigt förbättras mäter vi följande kvalitetsparametrar:

Reklamationer
Interna kvalitetsbristkostnader
Leveranssäkerhet
Kundupplevd kvalitet


Karlskoga -  20111101

Thomas Carlsson
Verkställande Direktör