Isolerad flexibel fjärrvärmekulvert, koppar, stål, pex, alupex Energioptimering 3E| Testresultat
Adress:
EnergiOptimering 3E AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga
Telefon:
0046 586 204 200
Mail:
Info@eoab.se
Hemsida:
www.eoab.se
3E-Flex Norm Compliance PDF
Testrapport: Värmeledningsförmåga,
Teknologisk Institut Danmark
PDF
Norm-överensstämmelse för 3E-Flex PDF
WaterabsorbtionPDF
3E-flex i relation till Normen:
Testresultat och information