Isolerad flexibel fjärrvärmekulvert, koppar, stål, pex, alupex Energioptimering 3E| Miljö, policy och målsättningar
Adress:
EnergiOptimering 3E AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga
Telefon:
0046 586 204 200
Mail:
Info@eoab.se
Hemsida:
www.eoab.se

Energioptimering 3E AB, producerar flexibla förisolerade rörsystem för distribution av fjärrvärme, tappvatten eller kylvätska. Våra produkter har marknadens absolut bästa isoleringsegenskaper och flexibilitet både när det gäller montage samt kombinationsmöjligheterna på både medierör och mantelstorlek/isoleringsserie.

För produktionen har vi byggt upp en toppmodern anläggning i Karlskoga där vi förutom rör tillverkar kopplingssystem och lagerhåller komplett skarvsystem för mantelskarvning - Muffar.

Se presentationsfilm från Elmia-mässan:

http://www.youtube.com/watch?v=fz98VmLdgr0

Miljöpolicy och Målsättningar

EnergiOptimering 3E AB skall:

Verka för att medarbetarna ej utsätts för arbetsmiljörisker som menligt kan skada eller negativt påverka deras hälsa
Följa lagar och föreskrifter som behandlar miljö samt ta hänsyn till kundkrav inom detta område
Förebygga negativ inverkan på miljön vid ny-, till- eller ombyggnad samt vid val av tillverkningsmetoder
Verka för att ständigt minska risken för miljöfarligt avfall, utsläpp, energiförbrukning samt förbrukning av miljöfarliga produkter
Leva upp till kraven enligt ISO 14001

För att ständigt förbättras mäter EnergiOptimering 3E följande miljöparametrar:

Utsläpp
Miljöfarligt avfall
Energiförbrukning
Förbrukning av miljöfarliga produkter

Karlskoga -  20111101

Thomas Carlsson
Verkställande Direktör