Energioptimering 3E
Vi är Er tillverkare av isolerade, energieffektiva och flexibla rör för distribution av värme, vatten eller kyla.

VÄLKOMMEN TILL ENERGIOPTIMERING 3E AB

 Vi är Er tillverkare av isolerade, energieffektiva och flexibla rör för distribution av värme, vatten eller kyla. ENERGY - ECONOMY - ENVIROMENT
Energieffektiva rör som sparar pengar och minskar miljöpåverkan.

Vi hjälper Er göra skillnad!

 

 

 Nyheter


Tillbaka till översikten

2023-12-20

Nyhetsbrev december

Julen knackar på och det är dags att knyta ihop säcken för 2023.
Vi vill börja med att tacka alla våra kunder för förtroendet under året att få leverera material till era projekt!
Vi kan se tillbaka på ett år som började lätt hysteriskt där vi gjorde allt för att hinna med att leverera inom rimlig tid. Vi ska villigt erkänna att vi blev lite tagna på sängen över orderingången och hade lite svårt att hinna med. Men med utökad produktionstid och flexibel bemanning så löste sig situationen under våren. Sommaren och hösten har sen präglats av lite mer återhållsamhet, mycket beroende på det ekonomiska läget i omvärlden.
Men vi ser ändå en stadig orderingång och ser ljust på framtiden. Och med det i tanken så har vi nu under hösten tryckt på knappen för en utbyggnad med ytterligare en produktionslina.
Vi gör detta för att möta en ökad efterfrågan och för att även i fortsättningen kunna vara flexibla i vår produktion med korta ledtider av mindre serier.
Vi räknar med att bygget ska vara klart inför sommaren 2024 och att vi är uppe i full produktion efter semestern.

Öppettider Jul och nyår.
Produktion kommer rulla på i stort sett hela tiden medan kontoret håller stängt mellan 22 dec fram till 8 jan.
Med det sagt så vill vi från Energioptimering önska alla en riktigt
God jul och Gott nytt år!


 Julen knackar på och dags att knyta ihop säcken för 2023.pdf


Tillbaka till översikten