Energioptimering tillverkar fjärrvärmerör, flexibla isolerade rör med medierör av koppar, alupex, pex och stål för distribution av fjärrvärme, tappvatten eller kylvätska.
Våra produkter har en av marknadens absolut bästa isolerings-egenskaper och flexibilitet både när det gäller montage och kombinations-möjligheterna på både medierör och mantelstorlek.
För produktionen har vi byggt upp en toppmodern anläggning i Karlskoga. Vårt mål är att säkerställa kvalitetsnivån och på bästa sätt tillgodose krav och förväntningar på våra produkter och tjänster.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och säkerhetsställa kvalitetsnivån.

Energioptimering 3E AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga

Telefon: 46 586 204200
info@eoab.se